04:30 27 جنوری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 50
ما را در دنبال کنید

دانشمندان: کولر میتوان باعث مرگ قبل از وقت انسان گردد.

اسپوتنیک به نقل از روزنامه Science Alert، دانشمندان دانشگاه ویسکانسین مدیسون امریکا، بعد از یک سلسه تحقیقات به این نتیجه رسیدند که انسان های روی زمین با گرم شدن اقلیم جهان بیشتر برای سرد نمودن دفتر و یا اطاق نشمین خود از کولر استفاده می نمایند، 

که این به نوبه خود بالای گرم شدن و آلوده شدن هوا تاثیر میگذارد. این همه باعث خطر مرگ قبل از وقت یک تعداد انسانها می گردد.

متخصصین به این نظر اند که استفاده کولر باعث گرم شدن فضا و مصرف اضافی انرژی صنعتی میگردد که نیز بر گرم شدن اقلیم تاثیر میگذارد.

دانشمندان میگویند که بلند رفتن حرارت تا 3.5 درجه باعث30 درصد مصرف اضافی انرژی برق می شود. در نتیجه پیشبینی میگردد که تا سال 2050 مصارف انرژی برق امریکا به مراتب افزایش میابد که به نوبه خود ممکن سالانه 600 نفر قبل از وقت جان خود را ازدست بدهند.
به نظر دانشمندان، می توان از این فاجعه جلو گیری کرد، مشروط به اینکه از انرژی تجدید پذیر استفاده شود.
دانشمندان امریکائی در سال 2017 گفتند که آلوه شدن محیط زیست، منجمله آب و هوا باعث مرگ بیشتر انسانها نسبت به جنگ، امراض، تجاوز، فقر و گرسنگی و حوادث ناگوار طبعی میگردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر