05:52 24 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

سازمان Walk Free، فعلاً در جهان بیش از 40 ملیون برده وجود دارد.

این سازمان غیر تجارتی گزراشات جدید را در مورد انسانهای نشر نموده است که به اشکال مختلف برده شده اند.

به اساس گزارشات این سازمان، فعلاً در جهان بیش از 40.3 ملیون انسان برده اند و در 167 کشور جهان برده داری هنوز هم وجود دارد.

به اساس گزراشات این سازمان، کشور کوریائی شمالی در دردیف اول لست برده داری قرار دارد که با نفوس 25 ملیون، بیش از 2.64 ملیون برده دارد.
به تعقیب آن، کشور های اریتره، بوروندیا، جمهوری افریقای مرکزی، افغانستان، موریتانیا، سودان جنوبی، پاکستان، کامبوجیا و ایران درج ده سطر اول این لیست میباشد.
کشور روسیه در سطر 64 لست قرار گرفته است که تعداد غلامان آن در حدود 794 نفر محاسبه میشود.
مدینه جربوسینووا نماینده خاص شورای امنیت اروپا در مبارزه با تجارت انسان طی مصاحبه با روزنامه "ایزویستیا" روسیه گفت که در حدود 25 ملیون انسان قربانی برده داری معاصر گردیده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر