04:59 01 جون 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
151
ما را در دنبال کنید

اردوغان: اگر آنها دالر دارند، ما مردم خود را با خود داریم، حق از ما است و خداوند با ماست.

اسپوتنیک به نقل از Anadolu، اردوغان گفت که تپ و تلاش اقتصادی امریکا بر ترکیه منجمله از طریق بی ثباتی در سیستم اقتصادی دورنما ندارد.

رجب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حین سخنرانی در محضر مردم اظهار داشت: «علیه ترکیه طرح های مختلف را تهیه نموده اند، شما شهروندن ترکیه به این دسیسه ها توجه نکنید، اگر آنها دالر دارند، ما مردم خود را با خود داریم، حق از ما است و خداوند با ماست».
قابل یادآروی است که ارزش لیر ترکیه در مقابل دالر، نسبت تشنج که بین ترکیه و امریکا ایجاد گردیده بسیار پائین آمده است. تشنج موجوده بین دو کشور ناشی از آن است که مقامات ترکیه انریو برانسون یک تن از پدران مقدس امریکائی را که به جرم شرکت در گروپ های تروریستی متهم گردیده است و امریکا خواهان آزادی عاجل وی میباشد.
گمان میرود که امروز وزیر مالیه و خزانه ترکیه داکترین جدید توسعه اقتصاد ترکیه را ارائه نماید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر