جهان
دریافت لینک کوتاه
0 4419
ما را در دنبال کنید

از کولمبیائی ها تقاضا گردیده است تا از سکس امتناع ورزند.

اسپوتنیک به نقل از اسوشتید پرس، مقامات شهر سانت- مارتا کولمبیا از شهروندان دعوت نموده اند تا در وقت گرمی هوا از سکس امتناع ورزند.
(Julio Salas رئیس دیپارتمنت صحت عامه این شهر اظهار داشته است که در گرمی +40 هوا تعداد مریضان ناشی از گرما خوردی افزایش میابد، که یکی از اعوال آن سکس در هوای گرم میباشد.
مردم محل به چنین تقاضا مقام دولتی خود توجه ننموده و آنرا خنده آور دانستند.
به نظرکارشناسان قلب امریکائی، سکس- فعالیت با نورم فزیکی میباشد که می تواند مانند گردش بر قلب تاثیر مفید بگذارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر