01:29 04 اگست 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 40
ما را در دنبال کنید

طیاره شکاری سو-57 نسل پنجم روسیه مجهز با مغز مصنوعی گردیده است.

به گزارش اسپوتنیک، این طیاره جنگی مافوق سرعت صوت بعد از مجهز شدن به مغز مصنوعی به طیارات نوع نسل ششم و طیاره بدون سرنشین نزدیک شده است.

قابل ذکر است که تمام فعالیت محاربوی و مانور های هوائی آن توسط مغز مصنوعی به شکل اتومات صورت میگرد.
برعلاوه، بعضی خصائیل دفاعی را نیز به عهده میگرد و در رژیم و فریکانس خاص فعالیت می نماید.
وزارت دفاع خبر داده است که اولین تولیدات مسلسل سو-57 در سال 2019 آغاز میگردد.
قابل یادآوری است که در جریان نمایش "اردو-2018" قرار داد خرید دو پروند قبل از تولید مسلسل چنین طیارات امضا شد.
سو-57 طیاره جنگی چندین منظوره روسی در مقابل هر نوع اهداف هوائی، زمین و بحری با عبور از موانع دافع هوا دشمن میباشد. طیاره فوق الذکر می تواند وظایف اکتشافی را درفاصله دور انجام دهد.
برای اولین بار در سال 2010 پرواز نمایش نمود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر