17:30 04 جون 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

روسیه برنامه ایجاد اقمار مصنوی قاتل را باخود دارد که میتوانند سایر اقمار مصنوعی را نابود نماید.

 روزنامه  National Interest مینویسد که در ماه اوگست سال جاری یلیم پولمت دستار وزیر خارجه امریکا یادآور شد که ژینو به اساس کنوانسیون غیرنظامی ساختن کیهان، روسیه را به پرتاب چنین اقمار مصنوعی متهم نموده است.

روسیه در جواب گفته است که این فقط قمر مصنوعی نظارت کننده می باشد که برای کشف پرابلم سایر اقمار مصنوعی ساخته شده است.
به گفته مولف این گزارش، هردوجناح حق بجانب اند، واقعاً که چنین دستگاه فضائی می تواند مانور های خاص را برای ترمیم اقمار مصنوعی در فضا انجام دهد. ولی می تواند همزمان غیر فعال بسازد.
نظامی ساختن فضائی آسمانی طبق قرارداد بین المللی سال 1967 منع میباشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر