طیاره اکتشافی امریکا RC-135S

مشاهده طیاره نظامی امریکا در حریم هوائی روسیه

© AP Photo / Koji Ueda
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

طیاره نظامی امریکا بدون اجازه داخل حریم هوائی روسیه شد.

به گزارش اسپوتنیک، طیاره اکتشافی امریکائی ناتو در جریان چندین روز در حریم هوائی ولادیوستوک روسیه ملاحظه گردیده است که در نزدیکی بحیره جاپان موقعیت دارد.

به همین علت طیارات ملکی مجبور شدند به ارتفاع پائین پرواز کنند و مسیر اصلی خود را تغییر بدهند تا منجر به تراژیدی هوائی نگردند.
باید گفت که: صبح تاریخ 30 اوگست، طیاره ناشناس یکی از کشور های ناتو بار دیگر بدون اجازه حریم هوائی روسیه را نقض نموده و با این اقدام غیر مسولانه خود 15 مسیر پرواز طیارات ملکی را در خطر قرار داد.
پیلوتان طیارات ملکی برای جلوگیری از فاجعه هوائی مجبور شدند مسیر پرواز خود را تغییر بدهند. گفته میشود که به تاریخ 28 و 29 اوگست نیز چندین تخلفات هوائی از طرف نیروهای ناتو در این منطقه مشاهده گردیده است.
قابل یادآوری است که از تاریخ 11 تا 15 سپتامبر، در پولیگون های مرکزی و شرقی نظامی روسیه بزرگترین تطبیقات نظامی "شرق-2018" از زمان بریژنف تا کنون صورت میگرد که در ان تقریباً 300000 نظامیان و در حدود 36000 تخنیک نظامی زمینی شرکت می ورزند.
ناتو به این نظر است که روسیه با نمایش این تطبیقات آمادگی کامل و وسیع نظامی خود را در صورت درگیری بزرگ نظامی نشان میدهد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر