ده کودک در آتش سوختند

ده کودک در آتش سوختند

CC0 / Pixabay
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

در اثر حریق در یکی از اپارتمان های رهایشی امریکا ده طفل جان دادند.

سپوتنیک به نقل از РЕН، به گفته شاهدین قضیه، حین که اپارتمان حریق شد، در داخل خانه شخص بزرگسال نبود و آله حس گر دود نیز وجود نداشت.
قسمیکه کارمندان اطفائیه می گویند، اگر اله حس گر حریق در اپارتمان وجود میداشت و به صدا میامد، اطفال داخل اپارتمان میتوانستند خود را نجات بدهند. اما متاسفانه که کودکان بوی دود را حس نکردند.
به گفته پولیس اطفال از اثر مونوکسید کاربن گاز خفه شده اند. با وصف که دو نوجوان توانستند از اپارتمان خارج شوند، اما از اثر مونوکسید کاربن گاز را گرفته بودند در شفاخانه جان دادند. سن کودکان که در اثر این حاثه جان داده اند از 3 تا 16 سال میباشد.
تحقیقات در این عرصه آغاز گردیده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر