جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

اردوی ترکیه حضور نیروهای مسلح خود را در سرحدات با سوریه گسترش داده و موقف خود را در ادلب تقویه میکند.

اسپوتنیک به نقل از ریتر، یک منع نظامی ترکی اظهار داشته است که سربازان ترکیه 12 پسته کنترول در داخل ولایت ادلب ایجاد نموده است. اما بعضی از منابع دیگری می گویند که نیروهای ترکیه در نواحی سرحدی سوریه مستقر گردیده اند.
یک تن از نیروهای ترکی میگوید: «ما نیروهای زیاد را در این منطقه داریم، اگر کسی بر ما حمله کنند، آنرا به مثابه حمله بر ترکیه میدانیم و در مقابل آن جواب مسلحانه میدهیم».
مصطفی سراجی یک تن از مامورین عالی رتبه مخالفین سوریائی اظهار داشته است که دها موتر زرهدار و صد ها تن مبارزین به ادلب آمده اند و ترکیه از آنها حمایت و از نگاه تسلیحات و مهمات اکمال می نماید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر