جهان
دریافت لینک کوتاه
0 81
ما را در دنبال کنید

زن روس در دفاع از دختر خانم برخواست و قبرغه های دو مرد متجاوز را شکست.

یک زن باشنده نیوسیبرسکایا روسیه جان دخترخانم را از چنگ دو مرد متجاوز نجات داد و حین حمله قبرغه های مردان متجاوز را شکست.
اسپوتنیک به نقل از "بلاکنوت": ناوقت شب دو مرد مست در مسیر راه دختر جوان را دیدند که آرام به طرف خانه روان بود، این دو مرد سعی ورزیدند تلیفون و بکس جیبی دختر را غارت کنند، دختر فریاد زد و به کمک فرا خواند.
خانم اکاترینا که 27 سال دارد از لب برنده اپارتمان اش فریاد دختر را شنید و شتابان به کمک رسید. این زن حتی از فیر و اثابت مرمی به پایش نترسید و شجاعانه با مشت کوبی پی در پی فک و قبرغه متجاوزین را شکست.
معلوم شد که خانم اکاترینا مربی سپورت زیبائی اندام میباشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر