21:50 19 اکتوبر 2019
کشف یک ساحه بزرگ برای زندگی در مریخ

کشف یک ساحه بزرگ برای زندگی در مریخ

CC BY 2.0 / Kevin Gill / Mars
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

گروهی از دانشمندان امریکایی معلوم نمودند که از میلیارد ها سال پیش، شرایط برای زندگی در مریخ موجود بوده است.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از مجله " انتشارات علمی" دانشمندان دانشگاه براون " امریکا" در طی یک تحقیق جدید معلوم نمودند که در مریخ چند میلیارد سال پیش شرایط مناسب برای زندگی میکروارگانیسم های کیمیاوی وجود داشته که از طریق اوکسیداسیون مواد معدنی، انرژی مورد نیاز برای بقای شان را دریافت می کردند.
دانشمندان، داده های به دست آمده از سیاره اودیسه مریخ را بررسی کردند. آنها موجودیت مواد رادیو اکتیفو"توریم و پتاسیم" در سنگ های کوهی را ثابت نمودند.
با توجه به دوره نیمه عمر این مواد، متخصصان زمین شناسی موفق شدند معلوم نمایند، که چهار میلیارد سال پیش به چی میزان " توریوم، پتاسیم و اورانیوم " در سطح مریخ وجود داشت؟
معلوم شد که عناصر رادیواکتیو برای رادیولیز آب — تقسیم مولکول ها تحت تاثیر تابش یونیزه شده، به اندازه کافی موجود بوده است. 


دانشمندان همچنین روشن نمودند که در پوسته مریخ یک منطقه وسیع برای زندگی موجودات زنده وجود داشته که ضخامت آن به چندین کیلومتر می رسد.
در نتیجه رادیو لیز" تجزیه" آب در این ناحیه می توانست، هیدروژن کافی برای حفظ میکروب های سطح لیتوسفیر مریخ " SLiME" برای میلیون ها سال تولید گردد.
پیش ازاین،محققان " دانشگاه و مرکز تحقیقاتی واخِنینگِن" یک نقشه 3 بعدی اولیه را طراحی کرده‌اند که مناطق مناسب برای زندگی انسان در سیاره مریخ را نشان می‌دهد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر