03:21 20 جون 2019
مشاجره در مجلس و اخراج  بشر دوست از نشست عمومی نمایندگان

مشاجره در مجلس و اخراج بشر دوست از نشست عمومی نمایندگان

© AP Photo / Rahmat Gul
جهان
دریافت لینک کوتاه
101

رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان به دلیل اعتراض از قطع نشدن معاشات نمایندگانی که نامزد انتخابات هستند از نشست عمومی مجلس اخراج شد.

به گزارش اسپوتنیک، آقای بشردوست پس از آن از مجلس اخراج شد که عبدالستار خواصی عضو دیگر مجلس در جریان صحبت‌هایش او را متهم به عوام فریبی کرد، ولی رئیس مجلس اجازه دفاع را به بشردوست نداد و او را از مجلس اخراج کرد.
مشاجره در نشست مجلس پس از آن آغاز شد که رمضان بشردوست از نحوه برگزاری نشست امروز و نیز قطع نشدن معاشات و امتیازات نمایندگانی که مصروف رقابت‌های انتخاباتی هستند و به مجلس حاضر نمی‌شوند، انتقاد کرد.
رمضان بشردوست گفت: "وکلای که نامزد انتخابات پارلمانی هستند باید معاشات و امتیازات شان از سوی هیات اداری قطع گردد؛ زیرا عادلانه نیست که آنان با امکانات دولتی در برابر نامزدانی که خانه‌های خود را می‌فروشند وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند."
او خطاب به رئیس مجلس گفت که باید از صلاحیت قانونی خود در این زمینه استفاده کرده و مطابق به قانون معاشات و امتیازات وکلای که در کمپاین مصروف است، معاش آنان را قطع کند.
آقای بشردوست هفته گذشته پیشنهاد رسمی در زمینه به هیات اداری سپرده بود، اما مورد توجه قرار نگرفته است. به گفته او، معاشات جریان کمپاین نمایندگان حد اقل در خزانه دولت باقی بماند.
همچنین او به نحوه برگزاری نشست امروز مجلس نیز اعتراض کرد و گفت: "این بزرگترین توهین به مردم افغانستان است که مجلس با 13 عضو نشست عمومی برگزار کند و بحث آزاد داشته باشد، در کدام اصول آمده که آجندای مجلس بحث آزاد باشد، مردم به اینکارهای مجلس بد بین می‌شوند."
اما؛ عبدالستار خواصی عضو دیگر مجلس، آقای بشردوست را به عوام فریبی متهم کرد و گفت: قانون برای نمایندگانی که نامزد انتخابات هستند حق داده است کمپاین کنند و آقای بشردوست عزت خود را در کوچک کردن نمایندگان دیگر می‌بیند.
پس از این، بشردوست برای دفاع از خودش کارت سرخ بلند کرد ولی رئیس مجلس به او اجازه صحبت کردند نداد.
بر بنیاد اصول وظایف داخلی مجلس هرگاه یک عضو در جریان صحبت‌های خود از عضو دیگر نام بگیرد، به عضوی که نامبرده شده حق دفاع داده می‌شود.
آقای بشردوست به اعتراضات خود برای اجازه صحبت گرفتن ادامه داد و سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی او را به دلیل اخلال نشست از مجلس اخراج کرد.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر