23:55 25 جنوری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

قوای هوائی اسپانیا، هرپیلوت این شاهی، اگر به طرف پیلوتان استونیا راکت پرتاب کند، مجازات میگردد.

منبعد قوای هوائی اسپانیا آنعده پیلوتان را که به طرف پیلوتان استونیا راکت فیر نماید، مجازات می کند.
مجازات چنین سرکشی یا جزائی نقدی به ارزش 14 روز مزد پیلوت و یا حبس 14 روز میباشد.
قوای هوای اسپانیا پیلوت خود را که به طرف پیلوت استونیا راکت فیر نموده بود، محکوم به مجازات نمود.
این حادثه در ماه اوگست صورت گرفت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر