18:12 20 جولای 2019
شکست مفتضحانه به خاطر میلیاردها: حماسه شکست کمپنی های اطلاعاتیشکست مفتضحانه به خاطر میلیاردها: حماسه شکست کمپنی های اطلاعاتی

شکست مفتضحانه به خاطر میلیاردها: حماسه شکست کمپنی های اطلاعاتی

© Flickr/ Gisela Giardino © AP Photo / Jeff Chiu
1 / 2
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

ما شکست پروژه های IT بررسی میکنیم که تا 1 میلیارد خساره متحمل شده اند. حالا وقت آن رسیده که با شرکت کنندگان «لیگ عالی بازنده»: کمپنی های آشنا شویم که برای آنها خوشبینی آشکارا - از احتیاط و وجد – نسبت به ترس - بالاتر ثابت گردید. خساره آنها از یک میلیارد دالر تجاوز نموده است.

کمپنی « Microsoft» یکبار دیگر در مورد تجدید سیستم عملیاتی فیصله نموده، تا بازار دستگاه های موبایل را که Android و ios از آن گرفته، با تولیدنمودن Windows Phone 7 در سال 2010، از آن خود سازد. بعد از چهار سال بیزنس Nokia به مبلغ 2،7 میلیارد دالر خریداری کرد که سمارتفون های آن به اساس دستگاه ها برای انواع آینده Windows Phone مبدل گردید. در نتیجه Microsoft 8،1 میلیارد دالر دیگر برای آن مصرف نمود، تا تیلفون ها را به 4،1 میلیارد دالر بفروشد. کمپنی مجبور شد مبلغ 6،7 میلیارد دالر را به حساب خساره معامله کند. در اکتوبر سال 2017 کارپوریشن در مورد دست کشیدن از تلاش های رقابت نمودن با سیستم عملیاتی iOS از Apple و Android از Google فیصله نمود: راجع به بسته نمودن پروژه اعلام گردید.

در جمله علل ناکامی — اشتباهات مهندسی و محدودیت ها برای طراحان برنامه های کاربردی شامل می باشند که به کاستی مجموعه برنامه های کاربردی برای Windows Phone منجر گردیدند. بسیاری پروگرام ها با تاخیر و قابلیت فعالیت نیمه (بطور مثال، Instagram) عرضه میشدند و برخی طراحان بطور کل با سیستم عملیاتی کمپنی Microsoft، بطور مثال، Google با محصولات Youtube، Gmail و «نقشه ها»، مقاطعه نمودند.

ولی مرگ Windows Phone به شکست Microsoft در مبارزه رقابتی مبدل نه گشت. ساتایا نادیلا کمپنی را به استراتژی نو درازمدت عیار ساخت. فیصله Microsoft در مورد ادامه دادن خدمات خود و تامینات برنامه یی برای iOS و Android به مراتب، نسبت به تلاش های ساختن ایکوسیستم خودی موبایل، موفق تر ثابت گردید. فروش خدمات ابری که برای کابران سیستم های مختلف عملیاتی قابل دسترسی اند، برای Microsoft عواید قابل ملاحظه به بار می آورند که حلقه خریداران بالقوه آن را افزایش میدهد.

جریان بلاانقطاع عواید اعلانات به Google امکان مصرف نمودن مبلغ تقریباً یک میلیارد دالر در ربع سال جهت طرح های تحقیقاتی فراهم ساخته که بعضاً به سرگرمی شباهت دارد. ما نمی توانیم ارزیابی کنیم که چقدر پول در هر پروژه بصورت جداگانه مصرف شده بود، اما معامله نمودن مجموعی به «بهره های دیگر» در پروژه های پیشرفته Moonshot factory همین اکنون از 13 میلیارد دالر از سال 2013 تا 2017 تجاوز نموده است.

عینک های نوع آینده نگری Google Glass به برازنده ترین پروژه مبدل گشته اند. بازاریابی با عظمت طلبی پروژه: نیت فروش 20 میلیون جوره عینک تا سال 2018، نمایش زیبا با چتربازان، مشارکت با مودل ساز دیانا فون فیورستینبیرگ و نشرات در Vogue امریکایی، مطابقت داشت.

بهای محصول: مبلغ 1500 دالر که در خود Google بعداً «تجربه تحقیقاتی» شناخت، به عامل مهم «موفقیت» مبدل گشت که تعداد بسیار کم جرئت پرداخت آن را داشت. در نتیجه فقط 5،1% حجم پلان شده این عینک ها به فروش رسید. این پروژه در سال 2015 بسته شد.

شکست مفتضحانه به خاطر میلیاردها: حماسه شکست کمپنی های اطلاعاتی
© AP Photo / Seth Wenig
شکست مفتضحانه به خاطر میلیاردها: حماسه شکست کمپنی های اطلاعاتی

کمپنی Snapchat که به بازار در سال 2016 وریانت ارزان Google Glass — عینک های Spectacles به بهای مبلغ 130 دالر، نیز با عین مشکلات مواجه است. حتی چنین قیمت هم به اساس برای خریدن این عینک ها توسط مشتریان مبدل نه گشت.

شکست مفتضحانه به خاطر میلیاردها: حماسه شکست کمپنی های اطلاعاتی
© AP Photo / Richard Drew
شکست مفتضحانه به خاطر میلیاردها: حماسه شکست کمپنی های اطلاعاتی

در مبارزه به خاطر حفظ حد اقل مواضع در بازار کمپنی Blackberry استفاده از سیستم عملیاتی Google Android در سمارتفون ها آزمایش کرد. در سال 2016 کمپنی تولید دستگاه ها را قطع کرد و توجه خود را بر تامینات پروگرامی متمرکز ساخت. هدف BlackBerry Mobile — حفظ حضور کم در بازار دستگاه های موبایل می باشد و پلان های جاه طلبانه متوجه 3% بازار می باشند.

میتوان اهمیت تصمیم گیری های درست را اخلاقی ساخت. ولی همه نمی تواند آینده را ببینند، از همینرو نقطه مهم را یاداوری میکنیم: هر سه کمپنی در مورد اعتراف کردن بر شکست و جستجوی طرق نو انکشاف احساس خجالت نکردند.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر