21:06 10 اگست 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

ناسا اعلام نمود که قمر سیاره خارج از نظام شمس را کشف نموده است.

به گزارش اسپوتنیک، سانا خبر داده است که به کمک تلسکوپ های "حابل" و "کپلر" شواهد را بدست آوردند که موجودیت قمر در سیاره خارج از نظام شمس را تائید می نماید.

گفته میشود که قمر فوق الذکر در ستاره صورت فلکی سیگنوس توسط تلسکوپ فوق الذکر کشف گردیده است و حجم آن 1.5% سیاره کوچک Kepler-1625b, ارزیابی میگردد که در اطراف این سیاره می چرخد.
قابل یادآوری است که حجم سیاه ذکر شده چندین برابر بیشتر از سیاره مشتری نظام شمس حجم دارد.
تماس زوربوحن رئیس اداره ماموریت علمی ناسا اظهار داشته است که این کشف جدید کیهانی میتواند دید ما در مورد ایجاد اقمار سیارات در کیهان تغییر بدهد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر