07:07 23 جولای 2019
نیویارک تایمز: با دریافت کردن پول از پدر، ترامپ در شیماهای مشکوک مالیاتی شرکت میکرد (قسمت 2)نیویارک تایمز: با دریافت کردن پول از پدر، ترامپ در شیماهای مشکوک مالیاتی شرکت میکرد (قسمت 2)

نیویارک تایمز: با دریافت کردن پول از پدر، ترامپ در شیماهای مشکوک مالیاتی شرکت میکرد (قسمت 2)

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova © AP Photo / Alex Brandon
1 / 2
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

«نیویارک تایمز» می نویسد، فرید ترامپ به پسر خود تقریباً همه چیز اجازه میداد، اما هرچیز از خود حد دارد. طوریکه تحقیق کنندگان که همین اکنون به خاطر تهمت به مجازات تهدید میشوند، میگویند، دونالد سعی میکرد از ناتوانی پدر مریض خود استفاده کند و وصیت نامه او را تغییر دهد. بعد از مرگ اش اطفال او بر خواست خود دست یافتند.

دیوید بارستاو (David Barstow)، سیوزان کریگ (Susanne Craig) و راس بیوتنیر (Russ Buettner) در مقاله منتشره در روزنامه «The New York Times» می نویسند، دونالد ترامپ سعی میکرد وصیت نامه پدر مریض خود را تغییر دهد و بدینوسیله باعث واکنش منفی او شد. در عین حال، فرید ترامپ اعتراف نمود که برخی پلان ها را باید قبل از جان دادن تحقق بخشد.

فرید ترامپ اکثراً راجع به این می اندیشید که امپراطوری او چه خواهد شد، وقتیکه او بمیرد. او یکی از بهترین حقوق دانان کشور را برای ترتیب نمودن وصیت نامه استخدام کرد. اما در دسمبر سال 1990 دونالد ترامپ به پدر خود سندی روان کرد که یکی از حقوق دانان خودش به منظور واردساختن تصحیحات قابل ملاحظه در وصیت نامه ترتیب کرده بود. فرید ترامپ که در آن وقت 85 سال عمر داشت، قبلاً هیچگاه این سند را نه دیده بود. ولی پسر پدر را مطلع ساخت که او باید این سند را امضا کند.

آسمان خراش برج ترامپ
© AP Photo / Kathy Willens
آسمان خراش برج ترامپ

ژورنالیستان «نیویارک تایمز» گواهی را خوانده و در آن چیزی حیرت انگیز مشاهده کردند. فرید ترامپ عقیده داشت که سند ارسالی پسرش کار تمام زندگی اش را با مخاطره انداخته میتواند.

«نیویارک تایمز» به استناد گزارش فرید ترامپ در باره مالیات از بابت سال 1995 که در آن گفته شده که جایدادهای غیرمنقول با ترکیب 25 مجتمع مسکونی با 6998 آپارتمان به مساحت بیشتر از امپایر سیتی بلدینگ فقط 4،41 میلیون دالر ارزش دارد، نقل قول میکند. عدم شباهت چنین گفته به حقیقت در سال 2004 زمان روشن شد، وقتیکه بانک ها عین جایداد غیرمنقول را تقریباً 900 میلیون دالر ارزیابی کردند.

 

میتودهای که ترامپ استفاده میکرد و به چنان حد تصورناشدنی ارزش ملکیت های خود را کاهش میداد، در اوایل سال های 1990 در جلسات مشورتی مهم طراحی میشدند که ترامپ در آنها شرکت می ورزید. اسناد و مصاحبه ها در این باره گواهی میدهند.

عمارت ترامپ در وال ستریت
عمارت ترامپ در وال ستریت

سارا حکابی ساندیرس سکرتر مطبوعاتی رئیس جمهور در اعلامیه برای «نیویارک تایمز» اظهار داشت که ترامپ همیشه راجع به تغییرات در وضع دارایی های خود خبر میداد:« پدر رئیس جمهور به او سرمایه اولی به اندازه یک میلیون دالر داد که او دوباره برگرداند. رئیس جمهور ترامپ به این وجوه کمپنی بسیار موفق ایجاد کرد و همچنان دارایی به اندازه 10 میلیارد دالر کمایی کرد و مالک تعداد بسیار زیادی ملکیت های غیرمنقول شد».

بلومبیرگ دارایی او را به اندازه 8،2 میلیارد دالر ارزیابی کرده و چنین تفاوت بیانگر تناقض عمیق یکی از شخصیت های مشهور عامه در تاریخ امریکا می باشد. سوالات هرچه بیشتر راجع به منابع نو عواید — نسبت تحقیق رابطه با روسیه و دعاوی قضایی بوجود می آیند که در آنها گفته میشود که ترامپ با پیشبرد معاملات با کشورهای خارجی، قانون اساسی را نقض میکند.

مستنطقین هنگام تحقیق بیش از 100 هزار صفحه اسناد دریافت کرده که امکان دورساختن ابهام چندین ساله اطلاعات غلط و گذار به درک روشن آن را فراهم می سازند که اگر درست گفته شود، چه کسی از ابتدا منبع ثروت ترامپ بود. این پدر او بود.

این چیزی است که به وضاحت تمام میتوان گفت. اگر ترامپ هیچ کاری هم نمی کرد و فقط پول های را که پدرش به او داده بود، در فوند سرمایه گذاری میکرد که بر 500 کمپنی از اندکس «ستندرد ایند پورس» (Standard & Poor's) نظارت میکند، امروز او سرمایه به اندازه 96،1 میلیارد دالر میداشت. و آن که به قرضه نانهاد یک میلیون دالری مربوط میگردد، پس فرید ترامپ در واقعیت امر از پسرش حد اقل 7،60 میلیون دالر، یا 140 میلیون دالر به حساب امروزی به حکم محکمه دریافت کرد.

برج ترامپ در نیویارک
© AP Photo / Craig Ruttle
برج ترامپ در نیویارک

به زودی ترامپ لقمه چرب دیگر از امپراطوری پدرش به دست خواهد آورد. مجتمع مسکونی بروکلین «ستاریت سیتی» که با پول های خانواده ترامپ در سال های 1970 ساخته شده، در سال روان به مبلغ 905 میلیون دالر فروخته شد. طبق اسناد، سهم دونالد ترامپ از 16 میلیون دالر تجاوز میکند.

این سرمایه گذاری با پول های فرید ترامپ و از فیض روابط او صورت گرفته بود. اما، نظر به گفته ترامپ، «ستاریت سیتی» همیشه «یکی از بهترین سرمایه گذاری های من بود و باقی خواهد ماند».

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر