11:27 23 جولای 2019
موجودیت شواهد سیارات ناپدیدشده

موجودیت شواهد سیارات ناپدیدشده

© Photo/ NASA
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

دانشمندان مطالعه نظام شمسی را ادامه میدهند و این بسیار جالب معلوم میگردد. بطور مثال، مدارهای معاصر سیارات در خود شواهد نهفته حفظ نموده که راجع به شرایط سخت بوجودآمدن نظام شمسی – و، ممکن، راجع به موجودیت جسم عظیم بین ستارگان که مدتها از مسیر خود خارج شده - معلومات میدهند.

کریستوفیر کروکیت (Christopher Crockett) در مقاله منتشره در نشریه « Scientific American » می نویسد، نظام شمسی ما به صحنه جنایت می ماند که 6،4 میلیارد سال قبل رخ داده است. سطوح که توسط گودال ها پوشانده شده، مدارهای مختلط و ابرهای پارچه های بین سیارت — چیزهای شبیه فضایی پاش شدن خون به دیوار و اثرات بجا مانده از موتر که از تعقیب فرار میکند، می باشند. این و شواهد دیگر راجع به منشای غیرمنظم خانواده سیاروی ما معلومات میدهند.

موجودیت شواهد سیارات ناپدیدشده
© Fotolia / Andrii Muzyka
موجودیت شواهد سیارات ناپدیدشده

در جمله این آثار اشارات پنهانی راجع به مدار از بین رفته — نهمین سیاره (نه خیر، صحبت راجع به پلوتون مطرح نمی باشد) معلومات میدهند که در جریان کشش جاذبوی تناب که تشکل اولیه نظامی شمسی با آن همراه بود، دورانداخته شده است.

در حال حاضر در اطراف نظام شمسی چهار سیاره بزرگ مسلط اند: مشتری، زحل، اورانوس و نیپتون. در آنسوی آنها کمربند کویپیر — ساحه پارچه های یخ قرار دارد که در بین آنها پلوتون قرار دارد.

موجودیت شواهد سیارات ناپدیدشده
© Photo / NASA/Caltech/JPL
موجودیت شواهد سیارات ناپدیدشده

دیوید نیسوورنی، دانشمند سیاره شناس از انستیتوت تحقیقاتی جنوب — غرب در بولدار، ایالت کالورادو که برای اولین بار به نفع نظر راجع به موجودیت سیارت فراری در سال 2011 اظهار نظر نموده، میگوید:« نباید فکر کرد که اطراف نظام شمسی همیشه به شکل امروزی بود». برای احیای این صحنه های قدیمی ستاره شناسان بر مودل سازی کمپیوتری آتکا میکنند و هزاران سیستم مختلف نظام های شمسی را به هزاران شیوه ایجاد میکنند.

ناتان کایب، دانشمند سیاره شناس از پوهنتون اوکلاهوما در نورمان خبر داد:«ما به این باوریم که سیارات در آنجای که حالا قرار دارند، بوجود نیامده اند».

در اصل، درک این مساله چندی قبل بوجود آمد. در طول بخش اعظم تاریخ، منجمین راجع به این تردید نداشتند که سیارات همیشه در مدارهای امروزی شان قرار داشتند. اما در اوایل سال های 1990 محققین فهمیدند که در چنین مودل چیزی کفایت نمی کند.

راساً بعد از مدار نیپتون کمربند کویپیر قرار دارد که توسط پارچه های یخ پوشانده شده که آفتاب را احاطه میکنند.

موجودیت شواهد سیارات ناپدیدشده
موجودیت شواهد سیارات ناپدیدشده

کنستانتین باتیگین، دانشمند سیاره شناس از انستیتوت تخنالوزیکی کالیفورنیا میگوید:« این همان پاش شدن خون به دیوار می باشد که ما یاداوری نمودیم».

نیسوورنی میگوید:« در نتیجه چیزی مانند هسته بوجود می آید. این ثبوت غیرمستقیم است… این کامل نیست».

باتیگین میگوید:« ما انجیل نظام شمسی را نوشته کرده نمی توانیم. ما فقط میتوانیم راجع به این حوادث به شکل بسیار کلی معلومات دهیم».

در سال های اخیر ستاره شناسان چند سیاره-طردشده یافتند که بین ستارگان در حرکت اند که، شاید، آنها هم از جای اصلی خود دور انداخته شده باشند. اگر نتائیج این کشف را بر روی کائینات دیگر ترسیم کرد، «در آنها، به گفته نیسوورنی، به تعداد بسیار زیاد سیارات در حال پرواز آزاد به اندازه مشتری، وجود دارند».

نیسوورنی میگوید:« شرط می بندم،در آنجا آنها زیاد اند». برعلاوه، ستاره شناسان هزاران سیستم ستارگان در کهکشان کشف کرده و بسیار ی آنها نشانه های تصادمات به مقیاس های به مراتب بیشتر، نسبت به آنکه راجع به آن صحبت نمودیم، نشان میدهند.

نیسوورنی عقیده دارد:« حیرت انگیز اینست که نظام شمسی چقدر منظم باقی مانده است».

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر