15:16 19 جون 2019
چین و روسیه: کی ماشین های بهرتر محاربوی دیسانت دارد؟

چین و روسیه: کی ماشین های بهتر محاربوی دیسانت دارد؟

© Sputnik / Evgeny Biyatov
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 00

کارشناس در باره مسایل دفاعی و امنیت ملی امکانات و مشخصات تاکتیکی-تخنیکی ماشین های عمده محاربوی دیسانت چین و نمونه های روسی را باهم مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده که ساختار ماشین های چینایی نسبتاً کهنه است. آنها نظر به قدرت آتشی از ماشین های محاربوی روسی ضعیف تر اند.

چارلی گااو در نشریه « The National Interest» امریکا می نویسد، چین قطعات دیسانت هوایی خود را عصری می سازد و آن را توسعه می بخشد و طوریکه به نظر میرسد، چین از کاپی نمودن نمونه های اساسی تسلیحات روسی و شوروی صرفنظر میکند. نیروهای دیسانت هوایی چین بخش از نیروهای زمینی نبوده و اصلاً جز نیروهای هوایی جمهوری مردم چین می باشند. آنها همچنان نوع استراتژیکی نیروهای مسلح می باشند که میتوانند با سرعت امکانات خود را در مناطق بحرانی برای دفاع از منافع چین گسترش دهند.

ستون فقرات زرهی این نیروها را ماشین های محاربوی دیسانت ZBD-03 تشکیل میدهند. ماشین های محاربوی دیسانت ZBD-03، مانند ماشین های محاربوی روسی (BMD)، از داخل طیارات ترانسپورتی در آنسوی خط جبهه دشمن دیسانت می شوند. ولی این ماشین های محاربوی دیسانت ZBD-03 تا چه حد بهتر می باشند؟ آنها به مقایسه ماشین های محاربوی روسی BMD عبارت از چیستند؟

با تفاوت از روسیه، نیروهای دیسانت هوایی چین فقط چندی قبل استفاده از ماشین های محاربوی دیسانت (AIFV) آغاز کردند. چین اولین قطعه دیسانت هوایی را در سال های 1950 تشکیل نمود و آنها فقط از نیروی پیاده متشکل بودند، در حال که شوراها قطعات دیسنات خود را توسط دستگاه های توپچی خودرو-75  تجهیز نموده بود (امریکا در عین حال برای اولین بار دستگاه ضدتانک M56 «گژدم» جهت تسلیح بکار گرفت). شوراها با بکاربرد دستگاه های توپچی خودرو سنگین-85 جهت تسلیح پاسخ دادند.

نمونه اول چینایی بنام WZ141 دو توپ بی پس لگد و دو مجتمع ضد تانک HJ-3 (نوع شوروی 9М14 «ملیوتکا») در جمله تسلیحات داشت. نیروهای دیسانت هوایی چین در سال های 1990 کار طراحی ماشین های محاربوی دیسانت را متوقف ساخت.

چین به زودی کار طراحی ZBD-03، ماشین های محاربوی دیسانت ساخت خود را آغاز کرد. اما ساختمان ZBD-03 تا اندازه زیادی کهنه شده است.

همه ماشین های محاربوی BMD روسی، از  BMD-1P(جهت تسلیح در سال 1977 بکار گرفته شده) گرفته، توسط دستگاه بسیار قوی ضدتانک 9М111 «فاگوت» و 9М113 «کانکورس» تجهیز شده اند. در جدیدترین ماشین محاربوی BMD-4 مجتمع ضدتانک 9М117  نصب شده — مرمی های 100 ملی متری آنها توسط اشعه لیزر هدایت میشوند و این، به مقایسه مجتمع ،HJ-73 تقریباً قرن فضایی می باشد.

چین و روسیه: کی ماشین های بهرتر محاربوی دیسانت دارد؟
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
چین و روسیه: کی ماشین های بهرتر محاربوی دیسانت دارد؟

اگرچه ZBD-03 را نمی توان بی فایده خواند، این ماشین محاربوی نظر به قدرت آتشی از تمامی ماشین های محاربوی BMD روسی ضعیف تر است. اگر چین نسبت به نیروهای دیسانت هوایی خود برخورد جدی مینماید، پس باید ماشین محاربوی ZBD-03 را عصری سازد.

چین و روسیه: کی ماشین های بهرتر محاربوی دیسانت دارد؟
© AP Photo / Ng Han Guan, File
چین و روسیه: کی ماشین های بهرتر محاربوی دیسانت دارد؟

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر