12:01 23 جولای 2019
شورای عالی صلح

شورای صلح گفتگو در باره خروج نیرو های خارجی را رد کرد

© Photo/ H.P.C
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

شورای عالی صلح، مطرح‌شدن خروج نیروهای امریکایی را میان زلمی خلیل‌زاد و نماینده‌گان طالبان در قطر رد می‌کند.


به گزارش اسپوتنیک، به نقل از طلوع نیوز، محمد اکرم خپلواک، رئیس دبیرخانۀ شورای عالی صلح، می‌گوید که هرچند بیرون شدن نیروهای خارجی و رهایی زندانیان طالب از بحث‌های اساسی برای آغاز گفت وگوهای صلح بوده اند، اما تا هنوز در این باره گفت وگویی انجام نشده است.
ویتأکید می‌ورزد که اگر افغانستان به امنیت و ثبات برسد، هیچ شهروند افغانستان حضور نظامی امریکا را نخواهد پذیرفت. خپلواک گفت: " این که گفته شده است که طالبان و امریکا در باره خروج نیروهای خارجی بحث کرده اند، من کاملاً این موضوع را رد می کنم، در این هیچ بحث نشده است."  


شورای عالی صلح، به منظور ایجاد یک هیئت با صلاحیت و همه‌گان شمول در گفت وگوهای صلح و جستجوی راه‌های رسیدن به مرحلۀ آغاز گفت وگوهای رسمی با طالبان، سلسله نشست‌هایی را با نخبه‌گان کشور راه اندازی کرده است.
در همین حال، شماری از شرکت کننده‌گان نشست ، بحث در بارۀ بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در گفت وگوها میان طالبان و نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان را نگران کننده خواندند.
در بارۀ چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان دیدگاه‌های دیگری هم وجود دارند.
رییس جمهور غنی هم در بارۀ صلح و بهای صلح چنین دیدگاهی دارد:" این که صلح ضروری است، روی آن اجماع وجود دارد، اما این که صلح به چی قیمتی آن قابل بحث است."
هرچند شورای عالی صلح، مطرح شدن بحث خروج نیروهای امریکایی را میان زلمی خلیل زاد و نماینده گان طالبان در قطر رد می کند، اما پیش از این، گروه طالبان در خبرنامه یی گفته اند که میان دو طرف در باره بیرون شدن نیروهای خارجی سخن گفته شده است و نیز دو طرف بر دوام دیدارهای شان تأکید ورزیده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر