پاندا چینائی

عکس گرفتن با پانداها منع گردید

© AFP 2019 / Mohd Rasfan
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

مقامات چینی، غذا دادن و عکس گرفتن با پانداها را ممنوع کردند.

به گزارش اسپوتنیک، مقامات ولایت سیچوان در جنوب غربی چین، به مراکز نگهداری پانداها دستور دادند تا از هر گونه فعالیت تجارتی که به سیاحین و تماشاچیان اجازه دهد به حیوانات نزدیک شوند، از جمله گرفتن عکس با آنها و تغذیه آنها، خودداری نمایند.

مدافعان پانداها در چین مدت ها با این موضوع به مخالفت برخاسته اند که سیاحین به حیوانات که رو به انقراض هستند، نزدیک شوند، زیرا به این روش ممکن است امراض مختلف به این حیوانات منتقل شوند.

به گزارش اداره جنگلداری ولایت سیچوان، سیاحین نباید به حیوانات نزدیک شوند و محافظین نباید از این بابت از سیاحین پولی بخواهند.
قابل یادآوری است که پانداها از جمله حیوانات هستند که نسل انها رو به انقراض است.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر