شاه دخت جاپان از تخت امتناع ورزید

شاه دخت جاپان از تخت امتناع ورزید+ویدیو

© AP Photo / Koji Sasahara/Pool
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

ایاکو تاکامادو شاه دخت جاپان از تخت امتناع ورزید و با جوان عادی عروسی کرد.

ایاکو تاکامادو شاه دخت جاپان که دختر کاکا امپر تور جاپان میشود از لقب شاه دخت امپراتوری امتناع ورزید و با مرد عادی کشور که بسیار دوست اش داشت عروسی کرد.

در جریان عروسی، عروس و داماد طبق عنعنه سه پیاله ساکی نوشیدند و در محضر 30 تن مهمانان انگشتر عروسی را به انگشت نمودند.
شاه دخت طبق عنعه با لباس مردمی سالهای 794-1185 شاه دخت های جاپان ملبس بود.
شاه دخت هفته گذشته با امپراتور جاپان خداحافظی نمود و وعده داد که به امپراتور وفادار باقی می میماند.
قابل یادآوری است که شاهزاده های امپراتور جاپان می توانند طبق رسوم شان با دختری از طبقه عادی کشور عروسی کنند. اما شاه دخت ها چنین حق را ندارند. فقط در صورت امتناع از لقب شاه دخت میتوانند با جوان عادی کشور عروسی نمایند.
از بودجه دولت غرض جبران به شاه دخت 955 هزار دالر تحویل گردید.
نواسه دختر جوان امپراتور جاپان نیز قصد دارد با جوان از طبقه عادی کشور در سال 2020 عروسی نماید و از هویت شاه دخت جاپان امتناع ورزد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر