07:12 19 نوامبر 2019
کاخ کرملین مسکو

تحریمات روسیه علیه اوکراین

© Fotolia / yulenochekk
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

روسیه علیه مقامات عالی رتبه و شهروندان اوکراین یک سلسه تحریمات را اتخاذ نموده است.

تحریمات متشکل از تدابیر برای مسدود نمودن محاسبات پولی، اوراق قیمتی غیر مستند و اموال منقول و غیر منقول در قلمرو روسیه و همچنان منع انتقال سرمایه از قلمرو روسیه میباشد.

جمعاً تا کنون 322 شهروند و 68 شرکت های خصوصی و دولتی اوکراین تحت تحریمات روسیه قرار گرفته است که میتوان از وزیر داخله و مشاورش، رئیس شورای امنیت اوکراین، رهبر نهاد "باتیکیوشینه"، منشی شورای امنیت ملی و دفاع، رئیس اداره "نافتا گاز" و دو تاجر که سرمایه هر یک شان 1.4 ملیارد دالر ارزیابی میگردد و یک تعداد تاجران دیگر و همچنان یک تعداد رهبران بعضی احزاب سیاسی میباشد.
ولادیمر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 22 اکتوبر فرمان را در ارتباط اتخاذ تدابیر خاص اقتصادی در مقابل تحریمات ضد روسی اوکراین توشیح نمود.
اوکراین قبل از فرمان پوتین، تحریمات را علیه یک تعداد اتباع روسیه اتخاذ نموده بود که حالا روسیه به تحریمات اوکراین پاسخ متناسب داده

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر