04:00 27 فبروری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

روسیه بیش ا از 20000 تانک و تقریباً 4000 طیاره و بیش از 350 کشتی آماده برای جنگ را دارد.

طبق رتبه بندی کشور های ابرقدرت نظامی اروپا که توسط نشریه Business Insider صورت گرفته است، روسیه در سطر اول ریتنگ قرار دارد.

  

نتیجه گیری این نشریه به اساس معیار های چون بودجه کشور، تعداد پرسونل و تخنیک محاربوی آنها صورت گرفته است.
طبق ارزیابی این نشریه، بودجه دفاعی روسیه 47 ملیاد دالر و تعداد پرسونل نظامی روسیه 3.5 ملیون ارزیابی می گردد. روسیه بیش ا از 20000 تانک و تقریباً 4000 طیاره و بیش از 350 کشتی جنگی دارد.

آزمایش های موفق اس-500 در روسیه
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation

در سطر دوم این ریتنگ، کشور فرانسه قرار گرفته است که بودجه نظامی آن 40 ملیارد دالر، 388 هزار پرسونل نظامی و بیش از 1200 طیاره و 406 تانک و 118 کشتی جنگی دارد.
در سطر سوم بریتانیا قرار دارد که بودجه نظامی این کشور 50 ملیارد دالر، 279000 نفر پرسونل، بیش از 800 طیاره، 227 تانک و 76 کشتی دارد.
کشورهای ترکیه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، پولند، یونان، و اوکراین در سطر های بعدی قرار گرفته اند.

قوای مسلح روسیه- یکی از نیرومند ترین قوای آماده نبرد در هر نوع شرایط و در هر نقطه دنیا در سراسر جهان میباشد که خصلت تعرضی نه بلکه دفاعی دارد

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر