02:44 24 جنوری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

شور بلجیم که در سطر 25 کشور ابرقدرت نظامی اروپا قرار گرفته است، حتی یک تانک هم برای جنگ ندارد.

در اروپا کشور های مانند روسیه، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتاالیا و حتی اوکراین بر علاوه نیروهای مسلح پیاده، قوای هوائی، بحری و فرقه های تانک را دارند.

اما کشور بلجیم که در سطر 25 ابرقدرت نظامی اروپا قرار گرفته است، که 5 ملیارد دالر بودجه نظامی دارد. پرسونل نیروهای مسلح این کشور تقریباً 40000 نفر محاسبه میشود، 164 طیاره جنگی دارد، اما یک تانک هم برای تعرض علیه دشمن یا دفاع از کشور در اراضی را ندارد.
کشور اوکراین که عقب ماننده ترین کشور اروپا محسوب می شود، 4.8 ملیارد بودجه نظامی، 240 طیاره جنگی و 2200 تانک دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر