05:30 01 اپریل 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

پولیس فنلند خبر داده است، آنعده مهاجرین افغان که پناهندگی فنلند را بدست نیاورده اند، از کشور اخراج میگردند.

به گزراش اسپوتنیک، در خبر آمدهداست که امروز 3 تن مهاجر بالغ افغان که پناهندگی فنلند را بدست نیاورده بودند، از کشور فلند به افغانستان دیپورت شدند.
قابل یادآوری است که در خزان سال جاری به اساس قرار محکمه موقتاً خروج مهاجرین افغان از فنلند به تعویق افتاد. اما قرار اطلاعات فعلی، حالا خروج مهاجرین قبول نشده دوباره آغاز گردیده است.
در اکتوبر سال جاری کشور عراق از پذیرفتن شهروندان مهاجر خود امتناع ورزید و حکومت فنلند از خروج اجباری مهاجرین قبول نشده عراق امتناع ورزید.
مهاجرین افغان کتله عظیم مهاجرین فنلند را تشکیل میدهد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر