23:16 01 اپریل 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

مقامات عربستان سعودی برای زنان حق تکس رانی را دادند.

اسپوتنیک به نقل از Saudi Gazette، ریاست دولتی ترانسپورت عربستان اعلام نموده است که زنان می توانند تکس رانی کنند، مشروط به اینکه یکی از مسافرین تکسی زن بالغ باشد. برعلاه، نشستن مرد در چوکی پیشروی تکسی که دریوراش زن باشد، نیر منع میباشد.
جوازنامه و بهربرداری از تکسی های خانواده ئی صرف به کمپنی های ترانسپورتی داده میشود که دریوران آن زنان سعودی دارنده لیسنز دریوری خواهند بود.
امسال برای بار اول به زنان عربستان حق دریوری موتر داده شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر