17:00 23 مارچ 2019
 Boeing RC-135V

چرا پیلوت طیاره اکتشافی نظامی امریکائی از مانور طیاره روسی ترسید و برگشت؟

CC0
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

پیلوت طیاره اکتشافی امریکائی Boeing RC-135V مجهز با رادار قوی که به بحیره سیاه ماموریت داشت، بعد از رویاروئی با طیاره روسی، از ترس ماموریت را انجام نداده به پایگاه دایمی اش برگشت.

به گزارش اسپوتنیک، یک طیاره بوئینگ آرسی-135وی اکتشافی-راداری قوای هوائی ایالات متحده از پایگاه هوائی سودابی در جزیره کرت در یونان به هوا برخاست و به سمت بحیره سیاه پرواز کرد.
در 25 جنوری 2016، طیاره اکتشافی ایالات متحده که در بحیره سیاه پرواز می کرد، به مرز نزدیک شدند. طیاره شکاری سو-27 برای رهگیری این هواپیما پرواز کرد. همانطور که بعدا معلوم شد، خدمه آرسی-135وی به خاطر ترس رنج زیادی بردند. واقعیت این است که طیاره سو-27 به فاصله چند متری طیاره آمریکائی نزدیک شد و سپس به طور ناگهانی چرخید. پیلوت طیاره آرسی-130وی برای مدتی کنترل هواپیما را از دست داد و سپس به سرعت به پایگاه خود پرواز کرد. امریکائی ها اعتراض کردند و امر عملیات رهگیری را قانونی دانست.
طیاره بوئینگ آرسی-135وی چیست؟ این هواپیما کاملا مدرن است و قادر است 9000 کیلومتر با سرعت 900 کیلومتر در ساعت پرواز کند. این طیاره اکتشافی —راداری برای یافتن منابع تابشی از سطح زمین، بحر و هوا است که در طول موج های سانتیمتر، دسی متر و متری کار می کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر