09:28 20 جون 2019
افزایش بیکاری در امریکا

افزایش بیکاری در امریکا

© Flickr/ Ed Yourdon
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20

افزایش بیکاری در امریکا باعث نگرانی کارجویان گردیده است.

به گزارش اسپوتنیک، در این اواخر تعداد عرایض بیکاران برای بدست آوردن حقوق بیکاری از دولت در امریکا افزایش یافته است.
گفته میشود که تعداد بیکاران عارض شده به ارگانهای ذیربط تا 234 هزار نفر رسیده است.
وزیر کار امریکا اظهار داشته است که تعداد بیکاران در هفته اخیر تا 10 هزار نفر افزایش یافته است.
اما برعکس، به اساس نتایج همه پرسی ریتر، تعداد بیکاران درامریکا تا 221 هزار نفر کاهش یافته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر