17:45 24 مارچ 2019
ثبت سروصدائی عجب و غریب از اعماق ابحار

ثبت سروصدائی عجب و غریب از اعماق ابحار

© Photo/ NOAA Office of Ocean Exploration
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

دانشمندان دراعماق ابحار جهان سروصدائی عجیب را ثبت نموده اند که گاهی تا 20 دقیقه ادامه پیدا میکند.

اسپوتنیک به نقل از National Geographic، گفته میشود که این سروصداهای عجیب بحری از نواحی 24 کیلومتری جزیره مایوتا منشع میگرد که تا سواحل افریقا جنوبی و نیوزیلند شنیده میشود. گاهی تا 20 دقیقه ادامه پیدا میکند.
این سروصداهای توسط دستگاه خاص ثبت گردیده و معلوم میشود که این پیده عجیب و غریب امواج به شکل متواتر و یک نواخت باکیفت کم و یک رنگ شنیده می شود. آن معمولاً گویندگی از زلزله بسیار قوی میکند، ام در این اواخر وقوع زلزله در این نواحی ملاحظه نگردیده است.
یکی از دانشمندان زلزله شناس اظهار داشته است که قبلاً با چنین امواج سروصدائی عجیب طبعی روبرو نگردیده است.
هنوز دانشمندان علت بوجود آمدن چین امواج صدا را تشخیص نکرده اند. اکنون سه فرضیه دراین ارتباط وجود دارد که عبارت اند از- تغیر مکان ماگما در جزیره مایوت، زلزله "آهسته" و فوران آتشفشان در زیر بحر میباشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر