14:11 24 مارچ 2019
 • مهمانان حین افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • مهمانان حین افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • مهمانان حین افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • مهمانان حین افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • تاتیانیا ناوکا قهرمان المپیا در بخش اسکیت روی یخ و هنرمندان موزیکال الینکیی
 • میخائیل کوسنیرویچ رئیس گروپ کمپنیBosco di Ciliegi حین افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • کورنلییا مانگ. حین افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • تاتیانیا ناوکا قهرمان المپیا در صحن موزیکال یخ  الیونکا سویتوک حین افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • مهمانان در مراسم افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • تاتیانیا ناوکا قهرمان المپیا در صحن موزیکال یخ  الیونکا سویتوک حین افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • انستاسییه زاوروتنیوک هنر مند شناخته شده روسیه حین افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • مهمانان در مراسم افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • مهمانان در مراسم افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • هنرنمائی هنرمندان حین افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • تاتیانیا ناوکا قهرمان المپیا در صحن موزیکال یخ  الیونکا سویتوک حین افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • مهمانان در مراسم افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
 • مهمانان در مراسم افتتاحیه اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو
© Sputnik / Evgenya Novozhenina
مهمانان حین افتتاح اسکیت روی یخ در میدان سرخ مسکو

در شهر مسکو اسکیت روی یخ "گ و م کاتکه" برای همه شهروندان افتتاح شد.

آژانس بین المللی "روسیه امروز" و آژانس بین المللی و رادیو اسپوتنیک پارتنرهای اطلاعاتی "گ و م — کاتکا" میباشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر