19:35 19 جون 2019
باز داشت دو قاچاقبر موادمخدر درفرودگاه حامدکرزی

باز داشت دو قاچاقبر موادمخدر درفرودگاه حامدکرزی

© Photo/ Carl Montgomery
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

وزارت داخله گفته است که کسانی دیگری که در عقب این کار استند نیز بازداشت خواهند شد.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور داخله در خبرنامه ای اعلام کرد که دو قاچاقبر با بيشتر از10 کیلو گرام مواد مخدر نوع هیروئین در میدان هوايي بين المللي حامد کرزی(کابل) توسط پوليس سرحدی بازداشت شدند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که یکی ازاین دو تن یک زن است که می خواستند به مقدار بیش از 10 کیلوگرام هیروین را به هند انتقال دهند.
آقای رحیمی می‌افزاید که این قضیه هنوز زیرکار کارمندان کشفی وزارت امور داخله است و به زودی کسان دیگری که در عقب این کار استند نیز بازداشت خواهند شد.
وزارت داخله کشور در مورد هویت افراد بازداشت شده چیزی نه گفته است.
از سوی هم، یک تن دیگر در میدان هوایی بین المللی بلخ قصد داشت 2 کیلوگرام مواد مخدر نوع هیروئین را به خارج از کشور انتقال دهد، اما از سوی پولیس سرحدی بازداشت شد.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر