05:40 24 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

وزیر قوای بحری امریکا در مورد دیالوگ مسلکی با روسیه و چین سخن گفت.

به گزارش اسپوتنیک، ریچارد اسپنسر وزیر قوای بحری امریکا اعلام نمود که کشتی های قوای بحری امریکا اهمیت زیادی برای گفتگوی حرفه ای با نظامیان روسیه و چین قائل است که می تواند از بروز خطرات جلوگیری بکند.
وی طی سخنرانی در مرکز کارشناسی واشنگتن « CSIS» گفت:«ما با رقیبان خود بر اساس حرفه ای گفتگو می کنیم. ما بطور منظم در خصوص امنیت کشتیرانی در خلیح برینگ با روسیه در تماس دائمی هستیم. ما مذاکراتی را با همکاران چینائی خود انجام می دهیم، هر چند گاه گاهی در زمان های متفاوت این مذاکرات بیشتر می شوند.
ما باید سعی کنیم تا مذاکرات حرفه ای ما ادامه یابند تا اقدامات شخصی یک کاپیتان به بحرهای بین المللی نیانجامد».
قوای بحری امریکا وابسته به وزارت دفاع است ولی درترکیب کابینه قرار ندارد. تأمین مالی- تخنیکی کشتی ها از جمله وظایف این وزارت است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر