انتقاد تند مسکو از پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد افغانستان

انتقاد تند مسکو از پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد افغانستان

© AFP 2019 / Alexander Nemenov
جهان
دریافت لینک کوتاه
130

وزارت امور خارجه روسیه پیشنویس قطعنامه سازمان ملل در مورد افغانستان را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که نویسندگان پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد افغانستان نگرانی مسکو در رابطه به وضعیت در افغانستان را نادیده گرفته و مسکو در همین رابطه از دادن رأی خودداری نمود.
در جلسه عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه در رابطه با "وضعیت در افغانستان" که توسط هیئت آلمانی فراهم شده بود، به بررسی گرفته شد.
در بیانیه‌ای وزارت امور خارجه روسیه گفته شده که درسند نهایی دینامیک منطقه ای، از جمله ادامه تنش ها در جمهوری اسلامی افغانستان و فعالیت روزافزون "دولت اسلامی" * و گروه های وابسته به ان در شمال این کشور که خطری جدی برای همسایگان آن از جمله کشورهای آسیای مرکزی می باشد مد نظر گرفته نشده است.
یاداشت می افزاید که پیشنویس قطعنامه مربوط،؛ سهمیه برای تقویت امنیت در افغانستان را با ماموریت "پشتیبانی قوی" ناتو به عهده داشت، گرچه با گذشت 17 سال موجودیت نیرو های ناتو دراین کشور آنها موفق به ختم تنش ها دراین کشورنشده و نتوانستند امنیت در منطقه را تأمین کنند. انها همچنین وظیفه آموزش نیرو های مسلح افغانستان را نیز تا هنوز انجام داده نتوانستند.
وزارت امور خارجه روسیه می گوید، علی الرغم همه اینها، ما انتخابی دیگری به جزء گذاشتن پیش نویس برای رأی گیری نداشتیم. دراین سند نگرانی روسیه در خصوص وضعیت در افغانستان نادیده گرفته شده و روسیه روی همین منظور از دادن رأی خودداری نموده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر