20:49 15 سپتمبر 2019
سگرت

خطرکشیدن سگرت به اشخاص منفعل

© Fotolia / Ivanmateev
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

دانشمندان می گویند که سگرت کشیدن منفعل می تواند منجر به مرگ ناگهانی شود.

استنشاق دود و دخول آن به شش منفعل عواقب بسیار منفی در فعالیت سیستم قلبی عروقی چنین افراد بجا میگذارد.
دانشمندان امریکائی بعد از یک سلسه تحقیقات و این نتیجه رسیدند که سگرت کشیدن منفعل می تواند باعث توقف قلب و مرگ ناگهانی اشخاص منفعل شود.
به گفته کارشناسان، استنشاق دود سگرت که داخل شش انسان میشود، فرآیندهای منفی در فعالیت سیستم قلبی عروقی افراد منفعل میگذارد. این منجر به امراض قلبی می شود و همچنین می تواند باعث مرگ ناگهانی شود.
به همین علت ، ممکن فرد منفعل به امراض قلبی، عروقی و عروق خونی روبرو شود و سلولهایی را که قلب ضربان قلب را تنظیم می کنند، تغییر دهد.
این نظریه علمی در نشریه Health Health Perspectiveگزارش شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر