09:14 20 اپریل 2019
شهروندان روسیه چه چیز را در سال نو آرزو میکنند؟شهروندان روسیه چه چیز را در سال نو آرزو میکنند؟

شهروندان روسیه چه چیز را در سال نو آرزو میکنند؟

© Sputnik / Maxim Bogodvid © Sputnik / Maxim Bogodvid
1 / 2
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

مردم روسیه بیشتر از همه هنگام تجلیل جشن سال نو و استقبال از بابا نوئل برای خود و نزدیکان شان صحت و همچنان صلح در سراسر جهان آرزو میکنند، این را نظرسنجی نشان داده که مرکز سراسری مطالعه اذهان عامه انجام داده است.

37% مردم صحت آرزو نموده اند.
در تحقیق گفته میشود: «بیشتر از همه مردم چنین هدیه را در سن از 60 سال و بالاتر از آن (45%) و زنان (42%) آرزو میکنند».
به تعقیب آن در فهرست آرزوهای مردم روسیه صلح در سراسر جهان (10%)، رفاه مادی (9%)، آپارتمان، ترقی در کار، رفاه همه مردم (هرکدام 5%) قرار دارند.
طبق معلومات نظرسنجی، در نامه عنوانی بابا نوئل مردم روسیه خواهان شگوفانی روسیه، خشبختی، بلند رفتن حقوق تقاعد و سطح زندگی، کاهش قیمت ها، رفاه خانوادگی، سیر و سیاحت، ثبات، پرداختن تمام وام ها و قروض و موفقیت ها می باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر