09:15 27 جون 2019
جدا شدن سر نوزاد هنگام ولادت

جدا شدن سر نوزاد هنگام ولادت

© Fotolia / Andrey Iurlov
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

اشتباه نرس سبب جدا شدن سر نوزاد از بدنش در هنگام ولادت شد.

به گزارش اسپوتنیک، ۶ جنوری سال روان زنی جهت انجام زایمان به شفاخانه ای در ایالت راجستان هند مراجعه کرد، زمانیکه نرس وضعیت را مشاهده کرد اقدام به کشیدن سر نوزاد کرد که منجر به جدا شدن سر از بدن گردید.

به گفته یکی از داکتران شفاخانه یادشده، نرس غیر مسکلی بدون آگاهی مسئولین شفاخانه تصمیم گرفت به این زن کمک کند اما هنگام ولادت با مشکلی رو به رو شد و مجبرو گردید که داکتر را مطلع ساخته و از او کمک بخواهد.

داکتر پس از بررسی نوزاد متوجه شد که نوزاد فوت کرده و سرش از بدن جدا شده است.

به گفته مسئولین شفاخانه، تحقیقات در مورد چگونگی این حادثه جریان دارد.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر