03:18 01 مارچ 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

طیاره سو-27 روسی برای ردیابی طیاره اکتشافی امریکائی در نزدیکی حریم هوائی روسیه در بحیره بالتیک اعزام گردید.

وزارت دفاع روسیه خبرداده است که طیاره سو27 روسی برای ردیابی طیاره اکتشافی امریکا در حریم هوائی بحیره بالتیک استخدام گردید که در آنجا طیاره امریکائی مصروف وظایف اکتشافی بود.
وزارت دفاع روسیه خبر داده است که برای تعقیب P-8a Poseidon طیاره اکتشافی امریکائی طیاره شکاری سو-27 استخدام شد. این مانور مطابق قانون صورت گرفت و هیچ نورم قوانین بین المللی نقض نگردید.
قبلاٌ وزارت دفاع از ردیابی طیاره نظامی اکتشافی سویدن خبر داده بود که بدون روشن نمودن ترانسپوندر در حریم هوائی بحیره بالتیک پرواز داشت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر