05:21 21 اگست 2019
بوندیسویر میخواهد تعداد نظامیان خود را در افغانستان افزایش دهدبوندیسویر میخواهد تعداد نظامیان خود را در افغانستان افزایش دهد

بوندیسویر میخواهد تعداد نظامیان خود را در افغانستان افزایش دهد

© AFP 2019 / THIERRY CHARLIER © Flickr/ Wir. Dienen. Deutschland.
1 / 2
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

روزنامه DER TAGESSPIEGEL (جرمنی) مینویسد، بوندیسویر در باره افزایش قطعات خود در افغانستان فکر میکند. قبلاً حکومت جرمنی اعلام میداشت که نیروهای خود را از این کشور در صورت خارج خواهد ساخت، اگر امریکا این کار را انجام دهد، ولی حالا قصد پرکردن خلا را دارد که بعد از فراخواندن نیمی از نظامیان امریکایی بوجود خواهد آمد.

سیاستمداران آلمانی که روحیه انتقادی دارند، میگویند، ولی روشن نیست که وزارت دفاع با درنظرداشت کمبود مواد و نیروهای بوندیسویر، چگونه قصد انجام این کار دارد.

برخلاف پلان های قبلی، حکومت جرمنی قصد افزایش قطعات نظامیان خود در افغانستان دارد، در این باره روزنامه Der Tagesspiegel به نقل از سند محرم وزارت دفاع خبر داده است.

در نیروهای واکنش اوپراتیفی و ادارات امنیتی همین اکنون اقدامات اتخاذ میگردند که متوجه خروج نیمی از نیروی 14 هزار نفری نظامیان امریکایی از این کشور به اساس حکم رئیس جمهور ترامپ می باشند.

حالا صحبت بر سر آن مطرح می باشد، تا ظرفیت های بحرانی نظامی برای اجرای عملیات را توسط شرکای بین المللی تعویض نمایند. در سند وزارت گفته شده که «برای این کار نیروهای جرمنی آماده می باشند». از جمله، قطعات پیاده، محافظان تاسیسات لیوفتوافی و مراکز مستقر طبی» یاداوری میشوند. روزنامه متن سند داخلی وزارت دفاع جرمنی را چنین یاداوری میکند:« در صورت چنین وظایف خدمتی باید امکان بلندبردن حد بالایی اعتبارنامه در وضع انفرادی بررسی شود».

در لحظه کنونی در چارچوب ماموریت ناتو تا 1300 نظامی بوندیسویر شرکت نموده میتوانند. از سال 2015 آنها مصروف آموزش نیروهای امنیتی افغانستان، در قدم اول، در شمال کشور می باشند. موعد اعتبارنامه در تاریخ 31 مارچ خاتمه می یابد. تا این زمان بوندیسویر باید در مورد تغییرات مربوطه فیصله اتخاذ نماید.

طوریکه در مقاله تذکر یافته، قبلاً حکومت جرمنی اعلام میداشت که نیروهای خود را از این کشور در صورت خارج خواهد ساخت، اگر امریکا این کار را انجام دهد. اورسولا فون دیر لیایین وزیر دفاع آلمان آنگاه اطمینان میداد که بوندیسویر هیچگاه در ماموریت ها به تنهایی شرکت نخواهد کرد — فقط در ترکیب اتحادها و ایتلاف ها. به افغانستان قطعات بوندیسویر یکجا با نیروهای امریکا بعد از 11 سپتمبر سال 2001 فرستاده شدند. موضعگیری رسمی وزارت جرمنی چنین بود:«یکجا آمدیم — یکجا میرویم. چنین شعار حالا نیز عملی میشود».

روزنامه Der Tagesspiegel در ادامه می نویسد، ولی، هایکا مااس وزیر خارجه آلمان خواستار تمدید اعتبارنامه می باشد. وزیر خارجه آلمان هنگام بازدید از مزارشریف خاطرنشان ساخت، خروج از افغانستان حالا به معنی از دست دادن سریع دستاوردهای قبلی خواهد بود. مااس اعتراف نمود که در اصل، بعد از 18 سال کاملاً قابل فهم است که پیشبینی آینده افغانستان باعث سوالات زیادی میگردد.

بوندیسویر میخواهد تعداد نظامیان خود را در افغانستان افزایش دهد
© AFP 2019 / Odd Andersen
بوندیسویر میخواهد تعداد نظامیان خود را در افغانستان افزایش دهد

حزب آزاد دموکراتیک آلمان از وزیر دفاع خواست که نه تنها اعلامیه ها راجع به نیات و امکانات ایراد کند، بلکه توضیح نماید که او چگونه میخواهد افزایش حضور بوندیسویر را در افغانستان تامین کند. ماری-اگنیس شتراک-تزیمیران نماینده رسمی حزب و کارشناس امور دفاعی اعلام داشت:« نظر به کمبود فعلی مواد و پرسونل در نیروها این پلان ها را اصلاً مبتذل میدانم». از نقطه نظر او، اصلاً افزایش نیروها در افغانستان با چنین سادگی ممکن نیست — برای این کار چیزی اصولاً نو، با تفاوت از اعتبارنامه قبلی، ضروری می باشد و از همینرو بررسی مقدماتی تمام جزئیات ضروری است.

روزنامه Der Tagesspiegel در اخیر می نویسد، به گفته حکومت آلمان، نیروهای امنیتی افغانستان طی سال اخیر تلفات زیادی متحمل شده و این بر مثمریت نیروها به سطح تاکتیکی تائثیر زیاد مینماید. ادارات امنیتی افغانستان مانند گذشته در عرصه کدر رهبری نیروهای مسلح و مبارزه با فساد کمبود احساس میکنند.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر