21:49 19 اکتوبر 2019
ثروتمندترین فرد هندی 7.5 میلیارد دالر را صرف امور خیریه کرد

ثروتمندترین فرد هندی 7.5 میلیارد دالر را صرف امور خیریه کرد

© Flickr/ Ravinder M A
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 70
ما را در دنبال کنید

عظیم پرمجی، ثروتمندترین فردهند ، 7.5 میلیارد دالر، دارایی خود را به بنیاد خیریه خود که درامور آموزش و پرورش مصرف است، انتقال خواهد داد.

 به گرارش اسپوتنیک به اشاره به سی ان ان، عظیم پرمجی، ثروتمندترین مرد هندی، 7.5 میلیارد دالر دارایی خود را به بنیاد خیریه خود در آموزش و پرورش است، انتقال خواهد داد.
در طول چند سال گذشته، عظیم پرمجی 21 میلیارد دالر به صندوق اش که مصروف کار های خریه است سرمایه گذاری و در امورات متلف خریه انتقال داده است، که از جمله 67 درصد از سهام شرکت ویپرو در فناوری اطلاعات شامب می باشد. 

بلومبرگ سرمایه عظیم پرمیجی را 18 میلیارد دالر تخمین می کند. او اولین مردی بود از مبارزات خیرخواهانه راه اندازی کرد و ازمردم ثروتمند خواست تا بخش قابل توجهی از سود خود را به امورات خیریه انتقال دهند.
بنیاد عظیم پرمجی، کمک های مالی در آموزش و پرورش، از جمله در حمایت دانشگاه بنگالورو سرمایگذاری کرده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر