03:30 24 جنوری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 00
ما را در دنبال کنید

پیلوتان نظامی لیبیا بعد از آغاز فعالیت های محاربوی، قلب بزرگ تیر خورده را به مثابه ابراز محبت به شهروندان در حریم هوائی شهر طرابلس ترسم نمودند.

به گزارش اسپوتنیک، قوای هوایی لیبیا در مرکز طرابلس برای حمایت از ساکنان پایتخت، جایی که عملیات نظامی تحت رهبری مارشال خلیفه حفتار آغاز شده بود، قلب را در آسمان ترسیم کرد.
پیش از این گزارش شده بود که ارتش ملی لیبیا قصد حمله به گروه های مسلح و تجهیزات آنها در طرابلس را دارد.
طبق اخبار منابع محلی، طیارات دولت توافق ملی، پایگاه نظامی النقضیه را بعد از تعرض اردوی ملی بر پایتخت لیبیا مورد حمله قرار دادند.
همچنین در مورد اولین قربانیان جنگ گزارش شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر