20:51 15 سپتمبر 2019
در ژنو پولیس های زن خود فروشی می کننددر ژنو پولیس های زن خود فروشی می کنند

در ژنو پولیس های زن خود فروشی می کنند

© Fotolia / Africa Studio © Fotolia / Africa Studio
1 / 2
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 2916
ما را در دنبال کنید

پولیس های زن در ژنو برای بدست آوردن پول خودفروشی می کردند.

به گزارش اسپوتنیک، پرونده ای که در خصوص خودفروشی پولیس های زن در ژنو تشکیل شده است مثل حالت انفجار بمب را داشت و پرده از روی رسوایی بزرگ در میان پولیس های زن ژنو، برداشت.
اولیوه جورنو دادستانی کل ژنو به همراه بازرس کل پولیس به بازرسی های بزرگ مقیاسی در خصوص فساد و نقض قوانین کاری و فاش سازی اسرار کاری و دریافت رشوه دست زده اند. در این پرونده اسامی چند پولیس زن که در خانه های لذت «پاکی» به خودفروشی مشغول بودند برملا شده است.
این ماجرا با دستگیری صاحب خانه لذت «پاکی» آغاز شد. او درامد خوبی از این راه و ماساژ در خانه های ماساژ و در بخش مسکن در ژنو کسب کرده بود. حال یا بطور عمد و یا بی توجهی، تعداد زیادی اطلاعات محرمانه پولیس در گوشی او حفظ شده بود. از آنجا که او نمی توانسته به این اطلاعات دسترسی مستقیم داشته باشد، مشخص شد که کارمندان پولیس ژنو در اینکار دست دارند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر