03:46 27 فبروری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
100
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور ترکمنستان این بار جلسه شورای امنیت کشور را دور از شهر در بیابان آفتابی قراقوم دایر نمود.

به گزارش اسپوتنیک، رئیس جمهور ترکمنستان، قربانقلی بردی محمدوف، شورای امنیت را خارج از ادارات و شهر در بیابان های آفتابی قراقوم برگزار کرد.
نشریه "تواریخ ترکمنستان" در این ارتباط خبر داده است که رئیس دولت به وسیله هلی کوپتر و بعداٌ با استفاده از وسیله نقلیه شش تایره قابل عبور از هر نوع موانع جلسه شرکت نمود و پس از جلسه، توسط چهارچرخ با همرائی اعضای شورای امنیت برگشتند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر