19:02 31 مارچ 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
120
ما را در دنبال کنید

کوریا شمالی اعلام کرد که سلاح ضد طیاره اف-35 امریکا را طرح ریزی نموده است.

به گزارش اسپوتنیک، تلویزیون مرکزی کوریائی شمالی اعلام نموده است که مقامات این کشورسلاح ضد طیاره جنگی اف-35 امریکا را طرح ریزی نموده اند که قرار است کوریائی جنوبی آنرا از امریکا خریداری نماید. در اعلامیه مقامات آمده است: «بدون شک که هدف از خریداری اف-35 امریکائی و یا سلاح نابودی تامین برتری بر کشور های منطقه و بخصوص حمله بر کوریائی شمالی می باشد. بناً می توان گفت که عللرغم توافق برای کاهش تسلیحات نظامی، کوریائی جنوبی توفقنامه نظامی بین دو کشور را نقض نموده است». 
آژانس کوودو به این نظر است که مساله بحث، راکت تکتیکتی دافع هوا کوریائی شمالی میباشد. قابل یادآوری است که در ماه مارچ امریکا اولین طیاره اف-35 را به کوریائی شمالی تحویل نمود. قرار است تا اخیر سال جاری 6 طیاره دیگر اف 35 به کوریائی شمالی تحویل گردد و تا سال 2021 امریکا 40 ظیاره اف-35 را یه کوریائی جنوبی تسلیم می نماید.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر