06:20 16 اکتوبر 2019
تجدید نظر به تاریخ ظهور بشریت

تجدید نظر به تاریخ ظهور بشریت

© Fotolia / Bestgreenscreen
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

دانشمندان تاریخ های تجدید شده برای ظهور بشریت بر روی زمین را بررسی نمودند.

به گزارش اسپوتنیک، گروه بین المللی دانشمندان به این نتیجه رسیدند که جمجمه 210 هزار ساله، شاهد عینی موجودیت انسان را می کند که در اطراف افریقا کشف گردیده است. 

بر اساس یک خبر، نشریه ،Homo sapiens نوشته است که اولین مهاجرت انسان به اوراسیا به 150 هزار سال قبل نه، بلکه به مراتب زیاد می باشد. محققین در دهه 1970 مغاره یونانی را کشف کردند. سپس استخوانها (دو جمجمه) را اشتباۀ به عنوان نئاندرتال شناختند. با این حال، نتایج تجزیه و تحلیل جدید نشان داد که تنها یکی از جمجمه (Apidima 2) متعلق به نئاندرتال است، که 170 هزار سال عمر دارد. Apidima 1 جمجمه "مطعلق به فرد عاقل " است و معلوم شد نسبت با Apidima 2 40 هزار سال بیشتر سابقه دارد.

اعتقاد بر این است که hominini — یک قبیله از خانواده hominid، میباشد که شامل Homo sapiens و نئاندرتال ها بودند و بیش از شش میلیون سال بودوباش داشتند. طی دو میلیون سال گذشته، چندین مهاجرت به اوراسیا صورت گرفت. تقریباً 35-45 هزار سال پیش، انسانهای نسل جدید پس از هزاران سال، همزیستی نئاندرتالها را کاملا تغییر دادند. کشف جدید نشان می دهد که Homo sapiens چندین بار برای اسکان مجدد تلاش ورزیدند که بعضی از آنها ناموفقانه بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر