22:00 19 اکتوبر 2019
امتیازات جدید برای دختر خانمان در عربستان

امتیازات جدید برای دختر خانمان در عربستان

© REUTERS / Hamad I Mohammed
جهان
دریافت لینک کوتاه
251
ما را در دنبال کنید

رهبری عربستان سعودی قصد دارد امتیازات بیشتر را برای خانمان قائل شوند.

اسپوتینک به نقل از نشریه The Wall Street Journal، مقامات عربستان سعودی قصد دارند به خانمان اجازه بدهند که بدون اجازه مرد خانه به خارج سفر نمایند.

 می توان گفت که به اساس قانون جدید زنان و مردان بالغ می توانند بدون اجازه سرپرست به خارج سفر نمایند. طبق قوانین فعلی عربستان، مردان زیر 21 سال و زنان بدون در نظر داشت سن برای سفر به خارج، باید اجازه رسمی سرپرست را داشته باشند.براساس گزارش این نشریه، اکنون زنان عربستان سعودی می توانند رانندگی کنند، خودمختار تجارت نمایند، به ورزشگاه ها بروند و سپورت کنند و همچنین روش زایمان را انتخاب نمایند.
با این همه، آنها هنوز نمی توانند بدون اجازه سرپرست ازدواج کنند یا پناهگاه خود را که در آنجا در مقابل اش بدرفتاری صورت میگرد، ترک کنند. قابل ذکر است که مسائل مانند رفتن به کار، مصرف کردن پول و رفتن به تفریحگاه تحت صلاحیت مرد خانه میباشد. 
طبق گزارش انجمن جهانی اقتصاد، عربستان سعودی با توجه به مساوات جنسیتی در سطر 141 مین کشور در بین 149 کشور جهان قرار دارد

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر