16:20 01 دسمبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

مار خطرناک دو متره از قفس فرار کرد و اطفائیه پاریس آهسته آهسته به دنبال مار می گشت.

به گزارس اسپوتنیک، وب سایت دیپارتمنت فرانسه خبر داده است که نیروها اطفائیه پاریس توانست این مار دومتره خطر ناک را که از قفس فرار نموده بود دو باره به قفس برگردانند.

در بیانیه این ارگان آمده است: "شب گذشته ، حدود ساعت 23:00 شب به وقت مسکو، نیروهای اطفائیه ناحیه 5 پاریس که نقش مارگیررا اجرا میکرد به نجات این مار فراری پرداختند و او را نجات دادند که از قفس اصلی اش به سمت نامعلوم فرار نموده بود". مأمورین اطفائیه محلی را که به گمان اغلب در آنجا مار راه گم و یا اخفا شده باشد، تحت کنترول گرفتند. بعد از جستجو آنرا یافتند، در این وقت، دو متخصص در تعامل با حیوانات خطرناک،  مار را ماهرانه گرفتند و به محل کاملاً با امن برای مار انتقال دادند.

​رادیو France Bleu گزارش داد، همسایگان مالک مار که قرار بود در جریان عدم موجودیت صاحب مار، از مار مواظبت کنند، متوجه شدند که مار در قفس نیست، فهمیدند که مار فرار کرده است. آنها بلافاصله به اطفائیه خبر دادند و  همچنین پولیس را فراخواندند.

بعد از یک سلسله جستجو معلوم شد که این مار دو متره در زیر مرکزگرمی عقب "خانه" پنهان شده است.

کارمندان اطفائیه افزودند: "حین باداشت مار، مار از ما می ترسید و ما ازمار

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر