07:05 05 اگست 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

جزئیات جدید راکت هوا به زمین"گروم" روسیه افشا شد.

به گزارش اسپوتنیک، کمپنی "تسلیحات راکت تکتیکی" روسیه خصوصیات اساسی راکت "گروم-ای-1 و ای-2" و بلخصوص سوق و اداره راکت "گروم" (رعد) را افشا نمود.

گفته می شود که این راکت مسیر آزمایشات خود را سپری نموده و آماده صادرات می باشد. راکت "گروم ای-1" و "گروم-2" برای طیارات مختلف منجمله سو-57 ساخته شده است. آنرا میتوان مستقیم به دشمن سوق داد و پرتاب  نمود.

"گرام- ای1" با انجن قوی مجهز می باشد، اما راکت "گروم-ای2" بجای انجن، در آن چندین بمب چره ای جابجا می باشد. هردو راکت برای نابودی اهداف مستحکم زمینی ساخته شده که هنوز هدف تشخیص نشده است.

راکت "گروم-ای 1" از فاصله 10 تا 120 کیلومتر و از ارتفاع 500متر تا 12 کیلومتر دشمن را هدف قرار میدهد. سرعت طیاره در این زمان میتواند از 140 تا 450 متر فی ثانیه باشد. این راکتها رهبری شده است و از طریق اقمار مصنوعی سوق و اداره می شوند.

قسمت انفجاریه با سرگلوله آن 315 کیلوگرام وزن دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر