00:16 24 نوامبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

جزایر روسی، ایتوروپ، کوناشیر، شیکوتان و گروهی از جزایر هابومایی در وب سایت رسمی بازی های المپیک 2020 در قلمرو جاپان نشان می دهد.

به گزارش اسپوتنیک، نقشه مسیر شعله المپیک در این کشور نشان می دهد که جزایز کوریل جنوبی روی آن به بخش هوکایدو جزء قلمرو جاپان است هر چند که شعله المپیک از این مسیر نمی گذرد.

وزارت خارجه روسیه با ارسال نامه به سفیر جاپان در مورد تخلفات صورت گرفته شرکت کنندگان جاپانی در مبادلات بدون ویزا در جزایر کوریل اعتراض کرد.

هر چند که دولت جاپان این اعتراضات را نادیده گرفت و اعتراض مسکو را غیر قابل قبول خواند.

جاپان از حاکمیت روسیه را بر جزایر روسی انکار می کند و پافشاری دارد که جزایر ایتوروپ، کوناشیر، شیکوتان و گروهی از جزایر هابومایی را تحت حاکمیت خود قرار دهد.

هر چند که از لحاظ قانونی این جزایر مربوط به روسیه میباشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر