06:26 01 اپریل 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 75
ما را در دنبال کنید

دانشمندان کوسه ماهی را کشف کردند که بیش از 500 سال عمر دارد.

به گزارش اسپوتنیک، ماهیگران دنمارکی در آبهای بحر اطلس کهن سالترین کوسه ماهی را کشف نمایند که عمراش بیش از 500 سال ارزیابی می گردد.

چون این نوع کوسه ماهی گرینلندی فی سال یک سانتی متر رشد می نماید و درازی ماهی بیش از 5 متر می باشد، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که عمر این ماهی بیش از 500 سال است و آن در اوایل قرن 15 بدنیا آمده است.

 قسمیکه The Sun به یاد می آورد ، در سال احتمالی بدنیا آمدن این کوسه ماهی، هنری هشتم ، پادشاه آینده بریتانیا از نامزدی با کاترین آراگون صرف نظر نمود.

همچنین به گفته خبرنگاران بریتانیائی، کوسه قبل از ظهور شکسپیر متولد شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر