07:05 05 اگست 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

پولیس شهر ملبورن ایالت فلوریدا امریکا در ساحل پارادایر بیچ پاکت بسته مملو از کوکائین به قیمت 400 هزار دالر را کشف و ضبط نمود.

به گزارش اسپوتنیک، پولیس محل به این  نظر است که پاکت مملو از کوکائین را تغیان آب های بحر در   جریان طوفان "دوریان"  به ساحل آورده است.

قضیه طوری است که به آدرس پولیس اطلاع رسید که در ساحل پاکت مشکوک مشاهده شده می گردد. وقتی که پولیس به محل رسید، دیدند که در پاکت یک کیلوگرام کوکائین است و در پاکت حروف «DIAMANT» مشق شده بود.  

گزمه پولیس حین ملاحظه محل دستکول در ساحل یافتند که در داخل آن 15 چنین پاکت با کوکائین را کشف نمودند. پاکت های کوکائین در حالی صورت گرفت که شدت طوفان به درجه دوم قرار گرفت.

قابل ذکر است که در اثر این طوفان در سایر نواحی های امریکا حداقل 20 نفر کشته شدند و در حدود 40 ملیارد دالر زیان رسیده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر